Historie hotelu

Půvabné údolí řeky Desné v Koutech (německy Winkelsdorf)  přitahovalo již před první světovou válkou zájemce o dlouhodobější rekreační pobyt. Mezi těmi, kdo se zde rozhodl vybudovat trvalé letní sídlo, byla také významná olomoucká rodina Primavesiů. Bankéř Otto Primavesi (1868-1926), kterému se místo velmi zalíbilo, zadal stavbu rodinnému příteli, představiteli vídeňské secese, architektu Josefu Hoffmannovi. Na její koncepci se kromě Otty Primavesiho a jeho manželky Mädi podílel rovněž významný secesní vídeňský sochař Anton Hanak.

V letech 1913-1915 tak vyrostl v Koutech, na přímo ideálním místě ve svahu pod Suchou horou, odkud se otvírá pohled na dlouhé údolí mezi Velkým Klínovcem, Výrovkou a Hřbety, v nadmořské výšce 670 m komplex budov venkovského sídla, umístěný do rozsáhlého, přírodně krajinářském duchu upraveného lesoparku. Součástí byly také garáže, hospodářské budovy se stájemi, vodárna, vlastní vodní elektrárna, tenisové kurty, sluneční lázeň a koupaliště. Hlavní obytná budova, kromě kamenné podezdívky, celá dřevěná a se střechou pokrytou došky, byla výrazově určena osovým jednopatrovým traktem s podkrovím a rizalitem zdůrazněným portikem.

V Koutech ve vile Primavesiů se pak za první světové války rozvinul čilý společenský život, jehož středem bývala trojice umělců: Josef Hoffmann, Anton Hanak a malíř Gustav Klimt. Zde vznikla i řada jejich významných děla návrhů k nim. Ovšem tento společenský život byl záhy, v roce 1918 po rozpadu rakousko-uherské monarchie, náhle ukončen. Nedlouho poté, v roce 1922, hlavní budova venkovského sídla Primavesiů zcela vyhořela a na místě zůstala jen její kamenná podezdívka.

J. Hofmann, Letovisko E. a O. Primavesiových v Koutech nad Desnou - hlavní budova, 1913

Teprve v roce 1928 bylo z iniciativy německého nacionalistického spolku Svazu Němců severní Moravy (Bund der Deutchen Nordmährens) založeno tzv. obecně užitečné družstvo ozdravovny Kouty, jehož úkolem, jak se výslovně praví, bylo "cenný majetek uchovat německým a zřídit zde pro německé turisty a rekreanty pohostinné zařízení". Nová chata byla postavena podle plánů olomouckého architekta Karla Fischera. Podle zprávy o zahájení provozu v letech 1929-30 byla v přízemí hala, jídelna, hudební a čtenářský salónek, v suterénu hospodářské prostory a kuželna. V 1. a 2. poschodí bylo 39 pokojů se 72 lůžky a v podkroví velké společné ložnice se 16 lůžky. Propagační prospekt z roku 1939 vyzvedá výborné technické vybavení ozdravovny: ústřední topení, teplou a studenou vodu, vlastní elektrárnu a vodovod, což umožňovalo celoroční provoz. Bohužel druhá světová válka zcela přerušila její rekreační provoz, neboť v chatě byly ubytovány rodinů důstojníků SS a mnohdy zde pobývaly i významné veličiny nacistické říše. Při své cestě do Karlovy Studánky se zde zastavil v doprovodu K.Henleina dokonce sám Vůdce.

 

  Chata Dr. Edvarda Beneše (po 2.světové válce)

Po roce 1945 přešly všechny německé objekty v Jeseníkách pod národní správu. Chata byla důkladně opravena a v letech 1945-46 se zde rekreovaly děti navrácené z koncentračních táborů, které sem posílala Zemská péče o mládež v Brně. Poté chata ještě krátce sloužila jako rekreační zařízení firmy Baťa n.p.. Pod názvem Chata Dr. Edvarda Beneše ji od státu převzala Ústřední rada odborů pro odborářskou rekreaci a přejmenovala ji v duchu doby na Zotavovnu Vítězný únor. Ročně se zde rekreovalo kolem 3000 pracujících tzv. výběrové rekreace ROH.

Zotavovna ROH Vítězný únor

Po roce 1989 dostává chata nový název "Penzion Desná" a v roce 1997 pro celkový špatný stav uzavřena. V roce 2002 přechází objekty s přilehlými pozemky do majetku naší společnosti, a ta okamžitě zahajuje generální opravu a modernizaci.

Během oprav je také obnovena pěší lávku přes Divoký (Koutský) potok (Wildbach), která spojuje Starosedelskou cestu (žlutá turistická trasa Kouty-Červenohorské sedlo) s cestou v areálu našeho hotelu. Toto propojení umožňuje pohodlný přístup k hotelu a zkrácení cesty k nádraží do Koutů nad Desnou velmi malebnou krajinou.

Horský hotel PRIMAVESI dnes

 

Literatura: Prof.Zatloukal: Z dějin secesní kultury, Umění a řemesel

Hotel Primavesi

Kouty nad Desnou 62
Loučná nad Desnou 78811
Olomoucký kraj

GPS:
N50.106515, E17.131183
N50°6'23.454" E17°7'52.259"
+420603163886 info@primavesi.eu

Partnerské stránky: Elnet - Mobil a Chataukoni.cz